Головні лікарі КНП ВМКЛ №1

igumnov po

Ігумнов П.О.

1971-1973

solotuk vt

Слотюк В.Т.

1973-1975

krishtafovic vv

Кріштафович В.В.

1975-1984

prihodskiy oo

Приходський О.О.

1984-1994

kuzminova km

Кузьмінова К.М.

1994 - 1999

slicniy oi

Слічний О.І.

1999-2000

turskiy of

Турський О.Ф.

2000-2018

chorna lv

Чорна Л.В.

2018-2019

livakovskiy ks

Ліваковський К.С.

2019-

Історична довідка та досягненняІсторія

Вінницької міської клінічної лікарні № 1 розпочалася у 1970 році, коли було створено Вінницьку міську клінічну лікарню №4. Розташували лікарню у парковій зоні міста, відкриття відбулося у березні 1971 року. Першим головним лікарем був Ігумнов П.О.

Структурні підрозділи розташували на площах трьох 2-поверхових та 4-поверхової будівель. Адміністративна частина лікарні та поліклініка для дорослих були розташовані на другому поверсі 2-поверхової будівлі, де натепер розташована адміністрація ЦПМСД № 3. На першому поверсі цієї ж будівлі були розміщені дитяча поліклініка, яка відкрилась у травні 1971 року, реєстратури дорослої та дитячої поліклінік, рентгенкабінет, клініко-діагностична лабораторія та невеликий актовий зал. На той час поліклініки обслуговували район Слов’янки, частину району П’ятничан, район Корею та новий район Вишенька, який швидкими темпами будувався. У поліклініці було сформовано 12 терапевтичних дільниць. Крім 5 терапевтичних кабінетів, де вели прийом дільничні лікарі в 2-3 зміни, функціонували кабінети: хірургічний, неврологічний, офтальмологічний, отоларингологічний, інфекційний, ендокринологічний, стоматологічний, гінекологічний. У переході між поліклініками та стаціонаром функціонували фізіотерапевтичне відділення та кабінет лікувальної фізкультури.
У 4-поверховому корпусі лікарні функціонували стаціонарні відділення: приймальне (з березня 1971 р.), неврологічне (з вересня 1971 р.), онкохірургічне (з березня 1971 р.), реанімаційний блок, кардіологічне (з березня 1971 р.), терапевтичне (з квітня 1971 р.).
У двох 2-поверхових корпусах були розташовані дитяче та доросле інфекційні відділення. Інфекційне відділення надалі стало базою Регіонального гепатологічного центру.
Видатним хірургом, завідувачем онкохірургічного відділення Барило С.І. виконано тисячі операцій та врятовано сотні життів за 44 роки роботи в лікарні. Йому було присвоєно звання «Заслужений лікар України».
У кардіологічному відділенні з першого дня його відкриття впродовж 45 років працювала Заслужений лікар України Псюк В.І., яка була взірцем лікаря. Перше в області кардіологічне відділення з блоком для хворих інфарктом міокарда було створено 1973 році. У відділенні введено багато новацій щодо лікування інфаркту міокарда, порушень ритму, у тому числі з можливістю постановки кардіостимулятора, для хворих з інфарктом міокарда створено блок інтенсивної терапії з індивідуальним сестринським постом.
У 1973 р. головним лікарем МКЛ №4 став Слотюк В.Т., який у 1975 р. переведений головним лікарем у Вінницький обласний протитуберкульозний диспансер. З 1975 р. головним лікарем призначений Криштафович В.В.
З кожним роком збільшувалось населення житлового масиву Вишенька і, відповідно, формувались нові терапевтичні дільниці. Населення району діяльності лікарні збільшилось майже до 80 тисяч, тому був побудований 4-поверховий корпус поліклініки для дорослих. Покращились умови роботи медичного персоналу та перебування пацієнтів у лікарні. В колектив вливались нові медичні кадри.
У грудні 1982 р. відкрито відділення профілактичних оглядів. На той час функціонувало уже три терапевтичних відділення поліклініки.
В жовтні 1984 р. на посаду головного лікаря МКЛ №4 був призначений Приходський О.О., який завжди прагнув аби лікарня була кращою в місті. Впроваджувалось багато нового в діагностиці та лікуванні, вишукувались можливості для придбання та освоєння новітньої медичної техніки. Налагоджувались тісні зв’язки з дирекціями потужних на той час підприємств. Підприємства допомагали в розвитку матеріально-технічної бази лікарні, а медичні працівники оздоровлювали всіх працівників підприємств (незалежно від місця проживання) шляхом профоглядів, диспансеризації та стаціонарного лікування.

Багато уваги в медичному колективі приділялось якості надання медичної допомоги. Цьому сприяли регулярні адміністративні обходи в відділеннях та контакти адміністрації лікарні з пацієнтами, медичні ради, ЛКК, звіти відділень з аналізом досягнень та розбором допущених помилок, клінічні та клініко-патанатомічні конференції, які проводились разом із співробітниками кафедр Вінницького державного медичного інституту, і в яких обов’язково брав участь головний лікар. Завідуючі відділеннями виїздили в інші лікувальні заклади, інші області, де ознайомлювались з новими методами роботи в медичній галузі. Так (вперше в області) було впроваджено господарський механізм, при якому робота медичного працівника оцінювалась за кількістю та якістю. Впроваджена така форма лікування пацієнтів як "денний стаціонар”, що було дуже позитивно прийнято населенням.
В 1992 р. розпочато будівництво нового терапевтичного корпусу, який за короткий час був добудований. Побудований новий харчоблок та кафе для працівників, впорядкований актовий зал, проведено ремонти в більшості відділень. В 1992 році, населення, яке мешкало в районі Слов’янки та Кореї, було передане для стаціонарного обслуговування в МКЛ №4.
У січні 1993 р. по закінченню будівництва 5-поверхового корпусу було відкрито три відділення терапевтичного профілю по 40 ліжок: терапевтичне, пульмонологічне, гастроентерологічне; денний стаціонар на 20 ліжок; отоларингологічне відділення на 40 ліжок.
В жовтні 1994 року Приходський О.О. був призначений начальником обласного управління охорони здоров’я. Головним лікарем з посади заступника по поліклінічній роботі була переведена Кузьмінова К.М. Поліклініка на той час нараховувала більше 80 тисяч закріпленого населення, яке було розподілене на 48 дільниць (4 терапевтичних відділення) та цехове відділення (12 лікарів здоровпунктів підприємств та вузів).
У 1996 р. відкрилися кардіологічне відділення №2 (аритмій) та кардіологічне відділення №3, яке згодом було реформоване в денний стаціонар.
Серед нововведень потрібно назвати впровадження вперше в області автоматичної системи управління АСУ для обліку та керування лікувальним та діагностичним процесом в поліклініці та стаціонарі, впровадження інформаційно-хвильової терапії та гірудотерапії в лікуванні пацієнтів.
В 1996 р. за ініціативою співробітників та з допомогою адміністрації створений музей історії лікарні, єдиний в області. До 1997 року в колектив влилося чимало молодих спеціалістів, які стали гарними лікарями та брали активну участь в громадському житті лікарні.
В 1998 р. у МКЛ №4 створено геріатричне відділення. Лікарня розпочала функціонувати під назвою Міська клінічна лікарня №1, до складу якої входили поліклініка №1 та всі стаціонарні відділення (по вул. Хмельницьке шосе) та поліклініка №2 (по вул. Першотравневій). Головним лікарем був призначений Слічний О.І.
У 1999 році лікарня отримала вищу акредитаційну категорію, яку щоразу при проходженні наступних акредитацій (у 2016 році останній раз) підтверджувала.
У вересні 2000 р. головним лікарем МКЛ №1 був призначений Турський О.Ф. - полковник збройних сил України, лікар-інфекціоніст, у минулому начальник військового госпіталю, учасник війни в Афганістані. Дуже швидко ознайомився з роботою лікарні та колективом, позитивно сприйняв і підтримував все, що напрацьовано як в професійному руслі, так і в громадському житті колективу.
З 2008 р. у МКЛ №1 функціонує ревматологічне відділення, яке обслуговує населення усього міста.
В 2009 р. у кардіологічному відділенні №1 в рамках проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку інвестиційного субпроекту створено рентгенопераційне відділення, установлено сучасний ангіограф для проведення коронарографій та оперативного лікування гострого коронарного синдрому і гострого інфаркту міокарда шляхом стентування коронарних судин. Перші операції проведені лікарями Данильчуком І.В. та Распутіним В.В. Підготовлені кадри для цілодобової роботи і вже в перші роки показники роботи відділення стали в числі кращих по Україні. Стаціонарний ангіограф дає змогу за рік виконувати більше 800 стентувань та більше 2000 оперативних втручань на коронарних судинах.
В 2009 р. МКЛ №1 стала переможцем всеукраїнського конкурсу на кращу профспілкову організацію з кількістю працюючих 1000 осіб.
У листопаді-грудні 2012 р. розпочалася реорганізація МКЛ №1 в рамках реформи охорони здоров’я. На базі поліклініки МКЛ №1 створений Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 (ЦПМСД №3), де об’єднали дільничну службу поліклініки МКЛ №1 та дитячої поліклініки. Разом з тим, з МКЛ №1 у Вінницьку міську клінічну лікарню ШМД було переведене неврологічне відділення для хворих з ГПМК, а на його площах (4 поверх стаціонарного корпусу) розміщено гастроентерологічне відділення.
У 2013 році запроваджений Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності.
В 2014 р. створено амбулаторно-діагностичне відділення, яке на теперішній час функціонує як поліклініка. У 2016 році до складу лікарні увійшло протитуберкульозне диспансерне відділення з потужністю 115 відвідувань у зміну, де здійснюється прийом дорослими та дитячими фтизіатрами. Амбулаторна консультативна допомога здійснюється поліклінікою на 170 відвідувань в день, де проводиться прийом вузькими спеціалістами 17 спеціальностей.
З липня 2014 р. із структури МКЛ №1 виділений окремий лікувальний заклад - Вінницький регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології, до складу якого відійшли кардіологічні відділення МКЛ №1.
З 2014 року у Регіональному гепатологічному центрі (у складі інфекційного відділення) ведеться електронний реєстр хворих на вірусні гепатити по Вінницькій області. Всього зареєстровано хворих: 1042 на ВГ С, 221 на ВГ В, 2 ВГ В+Д, 8 ВГ В+С.
У 2015 році заклад отримав сертифікат про відповідність системи управління якістю вимогам національного стандарту ДСТУ ІSO 900:2009.
У 2017 році відповідність статусу «Чиста лікарня. Безпечна для пацієнта» визнано асоціацією «Служби організації інфекційного контролю» відділення анестезіології та реанімації.
З 1 жовтня 2018 року рішенням Вінницької міської ради №1349 від 29.09.2018 заклад перетворено на Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» (далі - КНП «ВМКЛ №1»).
У КНП «ВМКЛ №1» згідно штатного розпису працює 184,5 лікаря, молодших спеціалістів з медичною освітою - 264,75, молодшого медперсоналу - 124,75, інших працівників -106,75. Всього: 680,75. На базі лікарні у 2018 році працювали 42 лікаря-інтерна (у т. ч. 30 лікарів-інтернів за контрактом) за фахом внутрішні хвороби, інфекційні хвороби, загальна хірургія, клінічна фармація.

Натепер у стаціонарних відділеннях лікарні розгорнуто 310 ліжок:
- терапевтичне відділення – 40 ліжок,
- пульмонологічне відділення – 50 ліжок,
- ревматологічне відділення – 40 ліжок,
- інфекційне відділення – 50 ліжок,
- хірургічне відділення – 45 ліжок,
- неврологічне відділення – 55 ліжок, у т.ч. 20 ліжок функціонують в режимі денного перебування,
- гастроентерологічне відділення – 30 ліжок,
- відділення реанімації та анестезіології – 6 ліжок,
До складу лікарні також входять:
- клініко-діагностична лабораторія (з бактеріологічною),
- рентгенологічне відділення,
- відділення функціональної діагностики,
- відділення відновного лікування з кабінетом фізіотерапії,
- міський кабінет «Довіра»,
- ендоскопічне відділення,
- відділення гіпербаричної оксигенації,
- інформаційно аналітичний відділ медичної статистики,
- харчоблок, дезкамера, пральня, господарська частина.

Впродовж останніх років проведена реконструкція відділення анестезіології та реанімації та двох операційних блоків, створена ургентна лабораторія, оснащена сучасними біохімічним та газовим аналізаторами крові. Відділення анестезіології та реанімації забезпечує висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам терапевтичного, хірургічного, інфекційного, неврологічного профілю та пацієнтам з отруєннями грибами, чадним та побутовим газом, харчовими отруєннями, використовуючи сучасне обладнання.

Хворі перебувають у відділенні з високим ступенем чистих ізольованих приміщень, з окремою стерильною вентиляцією, забезпечена централізована подача кисню до кожного ліжка. Усі місця мають високий ступінь комфорту. Індивідуально проводиться постійний моніторинг усіх життєвих показників неінвазивними та інвазивними методами із записом трендів та відеоспостереженням, що дає змогу організувати роботу в концепції Європейського стандарту сучасного робочого місця лікаря-реаніматолога. Небулізація пульмонологічним хворим та хворим, які перебувають на ШВЛ, проводиться безперервно ультразвуковим небулайзером.

Керуючись науковими пропозиціями настанов НАМН України в реанімаційному відділенні впроваджено використання допоміжної вентиляції легень методом «СРАР», впроваджено проведення комбінованого наркозу препаратами «Севоран» з закисом азоту. У відділенні надається невідкладна (екстрена) та планова медична допомога коморбідним хворим в стані декомпенсації середнього та важкого ступеню важкості в межах Північного госпітального округу.
На базі відділення анестезіології та реанімації впроваджено методики в лікуванні: плазмаферез; гемосорбція крові та гемосорбція плазми; ультрафільтрація крові; лазерне опромінення крові, як імуностимулюючий метод.
Кількість пролікованих у відділенні реанімації хворих у 2018 році збільшилась на 30% у порівнянні з 2017 роком.
Сучасне оснащення операційного блоку медичною апаратурою з новітньою системою вентиляції та обміну знезаражених повітряних потоків, дезінфекції сприяє розширенню кількості та спектру хірургічних втручань.
У хірургічному відділенні надається планова висококваліфікована хірургічна та проктологічна допомога. Впроваджено проведення модифікованих абдомінопластик при хірургічному лікуванні хворих з дефектами черевної порожнини, використання алотрансплантатів для килопластики, застосування мініінвазивної методики трансдермальної деартеріалізації в лікуванні гемороїдальної хвороби, у проведенні сучасних кардіологічних операцій та великих операцій на органах черевної порожнини.
З 2006 року у хірургічному відділенні збільшується відсоток лапароскопічних оперативних втручань. Перехід до виконання малоінвазивних оперативних втручань скорочує терміни перебування хворих в стаціонарі втричі, зменшує період реабілітації та у перспективі зменшить фінансове навантаження на лікарню. У структурі оперативних втручань лапароскопічні складають 30%, проктологічні – 30%.
Сучасний етап розвитку охорони здоров’я характеризується підвищенням технологічності надання медичної допомоги. Так, за останні роки було розроблено та впроваджено в медичну практику ряд ефективних медичних технологій: в гастроентерологічному відділенні розпочато проведення хромогастроскопії з метою диференційної діагностики стравоходу Барретта, метаплазій слизової оболонки стравоходу; відкрито кабінет дуоденального зондування, завдяки чому виявляються хворі з передкам’яною стадією ЖКХ, яким потім проводиться пероральна літотрипсія; відкрито «кишковий кабінет», де проводяться лікувальні процедури хворим із захворюваннями кишківника, підготовка до фіброколоноскопії.
Розширився спектр діагностичних та лікувальних процедур після придбання біопсійних щипців для відбору біопсійного матеріалу.
Завдяки придбанню біохімічного аналізатора крові та автоматичного гематологічного аналізатора розширився перелік лабораторних досліджень. Окрім загальних та загально-біохімічних аналізів проводиться визначення сироваткового заліза, гама-глутамінтрансферази, лужної фосфатази, СРБ, серомукоїду, СІА, швидких тестів на СНІД, ГРВІ, грип, тести для виявлення інфікування H.pуlori, стултест, маркери запальних захворювань кишківника.
Визначення газів та електролітів крові, буферних систем крові, кислотності крові, прокальцитоніну, лактату крові дає змогу проводити оперативні втручання використовуючи апарат штучного кровообігу, предметно визначати наявність сепсису та тривалість антибіотикотерапії.
Проводиться діагностування складних порушень серцевого ритму за допомогою цілодобового холтерівського моніторування ЕКГ, ВЕМ. Проводяться ультразвукові дослідження органів черевної порожнини, сечостатевої системи, серця, щитоподібної залози, брахіоцефальних судин, судин верхніх та нижніх кінцівок, м’яких тканин, суглобів.
У лікарні можливе виконання більш як 50 видів рентгенологічних обстежень на 3 сучасних рентген-апаратах («Technix TMS 320» у цифровому форматі та на плівці).
У Регіональному гепатологічному центрі здійснюється обстеження і лікування пацієнтів захворюваннями печінки амбулаторно та стаціонарно, проводяться заходи з профілактики, скринінгова діагностика вірусних гепатитів. Хворі мають можливість безкоштовного лікування за національними програмами.
З 2017 року функціонує оснащений спеціалізованим обладнанням та розхідними матеріалами кабінет «Діабетичної ступні» для надання консультативної, лікувальної та профілактичної допомоги пацієнтам міста, хворим на цукровий діабет (консультації хірурга, зняття гіперкератозу, лікувальний педикюр тощо).
Ефективно функціонує міський кабінет «Довіра», у якому забезпечено вільний для усіх категорій населення до добровільного анонімного консультування та тестування на маркери ВІЛ-інфекції. За 2018 рік проведено 2330 обстежень, з яких 22 виявились позитивними на ВІЛ. Організована співпраця з неурядовими організаціями в частині проектів, що спрямовані на протидію епідемії ВІЛ/СНІДу.
В умовах реформування галузі охорони здоров’я у структурних підрозділах лікарні запроваджена медична інформаційна система «Доктор Елекс» на 90 робочих місць, запроваджено електронну чергу відвідувань, попереднього запису пацієнтів до спеціалістів поліклініки, що дало змогу уникнути скупчення біля кабінетів, втрат та плутанини в документах, тривалого процесу реєстрації пацієнтів, отримання неточної або неповної інформації, помилок в документах та висновках, витрачання значної кількості часу на пошук та переміщення документів, неефективної системи комунікації між персоналом. У 2018 році сформовано більше 35 тис. документів у МІС «ДЕ».
Крім того, протягом останніх років проведено капітальні ремонти інфекційного відділення, пральні, заміну віконних блоків на енергозберігаючі, заміну покрівлі інфекційного корпусу № 2 та відділення анестезіології та реанімації, планові та поточні ремонти багатьох кабінетів, палат стаціонарних відділень, санітарних вузлів, зроблені пандуси, придбано м'який та твердий інвентар в ординаторські та палати відділень – на суму 3 млн. грн. Для забезпечення побутових потреб лікарні закуплені сучасні пральні машини, сушильна машина, прасульваний каток - на суму 1 млн. грн. На договірній основі пральня надає послуги Вінницькій ЦРЛ, КЗ «ЦПМСД №5», КЗ «ВРЛДЦСП».

Позитивним являється те, що лікарня є базою шести кафедр Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова: кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, кафедри загальної хірургії, кафедри інфекційних хвороб, кафедри внутрішньої медицини №3, кафедри нервових хвороб, кафедри внутрішніх хвороб №2. Співробітники кафедр систематично проводять консультації та курацію хворих у всіх підрозділах лікарні. В діагностичному процесі використовуються апаратне та лабораторне обладнання кафедр.
Враховуючи територіальну близькість Вінницького Подільського регіонального центру онкології, використовуються ліжка терапевтичного профілю у проведенні диференційної діагностики онкологічної патології, підготовці та проведені курсів хіміотерапії з цілодобовим спостереженням за важкими хворими в межах Північного госпітального округу.
В умовах реорганізації охорони здоров’я комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» є багатопрофільним стаціонарним медичним закладом, який забезпечує діагностику, догляд та лікування широкого кола невідкладних станів та надання вторинної допомоги в стаціонарних та амбулаторних умовах в цілодобовому режимі.