Послугаціна грн.
1. Гематологічні дослідження
1.1. Клінічний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити) 55
1.2. Визначення рівня гемоглобіну 29
  Визначення кількості еритроцитів 30
1.4. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів 88
1.5. Аналіз крові на ретикулоцити 44
1.6. Визначення кількості лейкоцитів 29
1.7. Визначення кількості тромбоцитів 46
1.8. Визначення кількості гематокриту 59
1.9. Загальний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити) з лейкоцитарною формулою 66
1.10. Гематологічний аналіз крові (гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, з лейкоцитарною формулою з ручним підрахунком) 100
1.11. Виявлення малярійного плазмодія та мікрофілярій 131
1.12. Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) 27
1.13. Гематологічний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) 46
1.14. Гематологічний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) з лейкоцитарною формулою з ручним підрахунком 60
2. Система гемостазу
2.1. Визначення протромбінового часу 43
2.2. Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 74
2.3. Дослідження системи згортання крові. Коагулограмма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, час рекальцифікації плазми, фібриноген А, фібриноген В, фібринологічна активність) 168
2.4. Визначення часу згортання крові 32
2.5. Визначення тромбінового часу 62
2.6. Визначення активованого часткового тромбопластинового часу 53
3. Загально-клінічні дослідження Дослідження сечі
3.1. Клінічний аналіз сечі 53
3.2. Визначення концентрації діастази в сечі 63
3.3. Визначення кетонових тіл в сечі (ацетон) 21
3.4. Визначення глюкози у сечі 33
3.5. Визначення глюкози у сечі з використанням глюкофану 21
3.6. Визначення показників глюкозуричного профілю 29
3.7. Визначення білкових тіл Бенс-Джонса 30
3.8. Визначення жовчних пігментів сечі 23
3.9. Визначення добової протеїнурії 18
3.10. Аналіз сечі за Нечипоренко 23
3.11. Аналіз сечі за Зимницьким (8 порцій) 34
Дослідження спино-мозкової рідини
3.12. Дослідження спино-мозкової рідини, загальний аналіз 66
3.13. Дослідження спино-мозкової рідини, мікроскопія 23
3.14. Дослідження на мікобактерії туберкульозу 60
Дослідження рідини серозних порожнин
3.15. Дослідження рідини серозних порожнин, загальний аналіз 32
3.16. Дослідження рідини серозних порожнин, мікроскопія 34
Дослідження харкотиння
3.17. Дослідження харкотиння, загальний аналіз 35
3.18. Бактеріоскопія на присутність кислотостійких паличок (КСП) 18
Дослідження жовчі
3.19. Загальний аналіз жовчі 285
3.20. Дослідження жовчі на лямблії 39
Аналіз кала
3.21. Копрограмма (клітковина, яйця гельмінтів, ентеробіоз, прихована кров, найпростіші, стронгілоідоз) 49
3.22. Аналіз кала на яйця гельмінтів 31
3.23. Аналіз зішкрябу на ентеробіоз 22
3.24. Визначення прихованої крові в калі 22
3.25. Дослідження на на найпростіші і стронгілоідоз 22
4. Біохімічні дослідження
4.1. Вуглеводний обмін
4.1.1. Визначення глюкози в сироватці крові 43
4.1.2. Моніторинг рівня глікемії — глікемічний профіль 83
4.1.3. Тест на толерантність до глюкози (глюкозотолерантний тест) 143
4.1.4. Визначення глікованого гемоглобіну крові 104
4.2. Ліпідний обмін
4.2.1. Визначення холестерину в сироватці крові 69
4.2.2. Визначення В — ліпопротеїдів в сироватці крові 55
4.2.3. Визначення тригліцеридів (на біохімічному аналізаторі) в сироватці крові 56
4.2.4. Визначення холестерину і ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (на біохімічному аналізаторі) 90
4.2.5. Визначення холестерину і ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (на біохімічному аналізаторі) 103
4.2.6. Визначення холестерину в сироватці крові (на біохімічному аналізаторі) 45
4.2.7. Ліпідограмма (холестерин, ліпопротеїди високої та низької щільності, тригліцериди) 192
4.3. Водно-сольовий обмін (електроліти крові)
4.3.1. Визначення К (калію) у сироватці крові 76
4.3.2. Визначення Na (натрію) у сироватці крові 102
4.3.3. Визначення Са (кальцію) у сироватці крові 65
4.3.4. Визначення Fe (заліза) у сироватці крові 40
4.4. Оцінка стану печінки
4.4.1. Визначення білірубіну у сироватці крові фракційно (загальний, прямий, непрямий) 63
4.4.2. Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий та тимолова проба) 23
4.4.3. Печінкові проби з аланінамінотрансферазою і аспартатамінотрансферазою (білірубін загальний, прямий, непрямий та тимолова проба) 55
4.4.4. Тимолова проба 57
4.4.5. Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові 44
4.4.6. Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові 44
4.4.7. Визначення активності лужної фосфотази в сироватці крові 67
4.4.8. Визначення активності гамма-глутамінтрансферази в сироватці крові 67
4.4.9. Визначення активності α-амілази в сироватці крові 52
4.4. Визначення білків в сироватці крові
4.4.10. Визначення загального білка в сироватці крові 60
4.4.11. Визначення альбуміну у сироватці крові 53
4.5. Ниркові проби
4.5.1. Визначення сечовини в сироватці крові 50
4.5.2. Визначення креатиніну в сироватці крові 53
4.5.3. Визначення сечової кислоти в сироватці крові 54
4.6. Ревматоїдна панель
4.6.1 Визначення серомукоїду в сироватці крові 69
4.6.2. Визначення С-реактивного білку в сироватці крові (СРБ) 63
4.6.3. Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові (РФ) 60
4.6.4. Визначення антистрептолізину О в сироватці крові (АСЛО) 60
4.6.5. Ревмопроби (серомукоїд, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин О) 150
4.6.6. Визначення С-реактивного білку кількісним методом (СРБ) 103
5. Імунологічні дослідження
5.1. Визначення груп крові та резус-фактора 57
5.2. Дослідження швидкими тестами на тропоніни, якісний метод 223
5.3. Дослідження швидкими тестами на гепатит В, якісний метод 110
5.4. Дослідження швидкими тестами на гепатит С, якісний метод 126
Консультація та огляд
1. лікарем-інфекціоністом 81
2. лікарем-дерматовенерологом 87
3. лікарем-алергологом 75
4. лікарем-кардіологом 70
5. лікарем-ревматологом 69
6. лікарем-гастроентерологом 71
7. лікарем-офтальмологом 69
8. лікарем-пульмонологом 71
9. лікарем-урологом 81
10. лікарем-ендокринологом 70
11. лікарем-терапевтом 66
12. лікарем-онкологом 81
13. лікарем-хірургом 81
14. лікарем-ортопедом-травматологом 72
15. лікарем-отоларингологом 72
16. лікарем-невропатологом 70
17. лікарем-хірургом-проктологом 81
18. лікарем-психіатром 72
Рентгенографія
1. органів грудної клітки у одній проекції 80
2. органів грудної клітки у одній проекції (на цифровому рентген апараті) 60
3. органів грудної клітки у двох проекціях 128
4. органів грудної клітки у двох проекціях (на цифровому рентген апараті) 87
5. скроневої кістки 107
6. скроневої кістки (на цифровому рентгенапараті) 87
7. ребер із аутокомпресією під час дихання 143
8. ребер із аутокомпресією під час дихання (на цифровому рентген апараті) 114
9. органів черевної порожнини (оглядова) 110
10. органів черевної порожнини (оглядова) (на цифровому рентген апараті) 87
11. черепа у двох проекціях 120
12. черепа у двох проекціях (на цифровому рентген апараті) 87
13. колоносових пазух 73
14. колоносових пазух (на цифровому рентген апараті) 60
15. кісток носа 73
16. кісток носа (на цифровому рентген апараті) 60
17. висково-щелепного суглоба (в одній проекції) 103
18. висково-щелепного суглоба (у двух проекціях) 113
19. нижньої щелепи 103
20. ключиці 73
21. ключиці (на цифровому рентген апараті) 60
22. функціональне дослідження хребта 148
23. функціональне дослідження хребта (на цифровому рентген апараті) 114
24. периферійних відділів кістяка в одній проекції 80
25. периферійних відділів кістяка в одній проекції (на цифровому рентген апараті) 60
26. кісток тазу 80
27. кісток тазу (на цифровому рентген апараті) 60
28. м'яких тканин 83
29. м'яких тканин (на цифровому рентген апараті) 60
30. грудини з компресією під час дихання 225
31. грудини з компресією під час дихання (на цифровому рентген апараті) 196
32. шийного відділу хребта в 2-х проекціях 113
33. шийного відділу хребта в 2-х проекціях (на цифровому рентген апараті) 87
34. грудного відділу хребта в 2-х проекціях 188
35. грудного відділу хребта в 2-х проекціях (на цифровому рентген апараті) 142
36. поперекового відділу хребта в 2-х проекціях 188
37. суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток 113
38. суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток (на цифровому рентген апараті) 87
Ендоскопічні дослідження
Езофагогастродуоденоскопія
1. езофагогастродуоденоскопія діагностична 311
2.  езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії 314
3.  езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією 353
Бронхоскопія
1.  бронхоскопія діагностична 292
2.  бронхоскопія із взяттям біопсії 295
3.  бронхоскопія із лікувальною маніпуляцією 314
Колоноскопія
1.  колоноскопія діагностична 441
2.  колоноскопія із взяттям біопсії 444
3.  колоноскопія лікувальна (з поліпектомією) 444
Ультразвукові дослідження
1. трансабдомінальні дослідження органів гепатобіліарної системи. Комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка 163
2.  ультразвукові дослідження дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Щитовидна залоза 86
3.  трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: нирок та сечового міхура 105
4.  трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: передміхурова залоза 48
5.  ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Молочні залози (з двох сторін) 125
6.  трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: нирки + надниркові залози 67
7.  трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. По окремих органах: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі. 48
8.  ультразвукові дослідження судин. Периферичні судини. 86
9.  ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. М'які тканини 77
10.  ультразвукове дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів. Кістки та суглоби 106
11. ультразвукові дослідження судин. Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням 182
Функціональні дослідження
1. реонцефалографія 143
2. холтерівський моніторинг ЕКГ 221
3. дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) 92
4. дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з додатковим навантаженням 120
5. дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з бронхолітичними пробами 126
6. електроенцефалографія 160
7. реовазографія верхніх кінцівок 96
8. реовазографія нижніх кінцівок 96
9. функціональні тести серця. Електрокардіографія 57
10. проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі 182
11. добовий моніторинг артеріального тиску 142
Вартість перебування у відділеннях один ліжко-день (без медикаментозного забезпечення):
1.  перебування у неврологічному відділенні 179
2.  перебування у гастроентерологічному відділенні 73
3.  перебування у терапевтичгному відділенні 164
4.  перебування у пульмонологічному відділенні 145
5.  перебування у хірургічному відділенні 306
6.  перебування у ревматологічному відділенні 168
Послуги пральні
1. Прання білизни 24 грн./кг
2.  Камерна дезінфекція постільних приналежностей 2 грн./кг