Основні види діяльності
Основними видами діяльності КНП ВМКЛ №1 є:
медична практика;
створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
надання пацієнтам відповідно до законодавства України послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, здійснення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної, невідкладної допомоги та цілодобового симптоматичного лікування;
своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах;
забезпечення потреб населення у висококваліфікованій медичній спеціалізованій лікувальній допомозі хворим на туберкульоз;
координація зусиль загальнолікувальної мережі щодо профілактики та виявлення туберкульозу;
контроль за проведенням якості профілактичних оглядів з метою раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, пропаганда здорового способу життя;
покращення показників здоров’я населення;
активація роботи, направленої на запобігання виникнення керованих інфекційних хвороб;
цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне відділення за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без нього;
забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;
впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес відповідно до функцій Підприємства;
організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
участь у державних та регіональних програмах у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданою листків непрацездатності;
скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, тощо;
організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні випробування згідно чинного законодавства України;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення;
надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;
забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;