Працюємо за ліцензією МОЗ України на медичну практику.

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

за спеціальністю
алергологія,

анестезіологія,
гастроентерологія,
дерматовенерологія,
дитяча фтизіатрія,
ендокринологія,
ендоскопія,
епідеміологія,
імунологія,
інфекційні хвороби,
кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура,
медицина невідкладних станів,
неврологія,
організація і управління охороною здоров'я,
онкологія,
ортопедія і травматологія,
отоларингологія,
офтальмологія,
проктологія,
психіатрія,
пульмонологія,
рентгенологія,
ревматологія,
терапія,
трансфузіологія,
ультразвукова діагностика,
урологія,
фізіотерапія,
фтизіатрія,
функціональна діагностика,
хірургія;
за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна),
лікувальна справа,
медико-профілактична справа,
медична статистика,
рентгенологія,
сестринська справа,
сестринська справа (операційна)
за місцем провадження діяльності м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96; м.Вінниця, вул. Мічуріна, буд. 34.

(Реєстраційне досьє від 22.11.2018 № 2211/53-М з офіційного сайту МОЗ України).

 

Попередня ліцензія — серія АГ № 602633, рішення № 25 від 21 липня 2011 року, строк дії ліцензії — з 21.07.2011.

license

 

У нас є Ліцензія СГД (суб'єкта господарської діяльності) з 13.12.2018 до 13.12.2023 на придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

l1drug

l2drug

Наказ «Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» головного лікаря МКЛ № 245 від 27 грудня 2017 року № 38.

Попередній наказ: наказ № 38 головного лікаря МКЛ № 1 «Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» від 11 січня 2016 року видано

на виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я» № 494 від 07.08.2015;
відповідно до вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995;
на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» № 589 від 03.06.2009 і «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, збереження, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я» № 333 від 13.05.2013;
на виконання вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» № 216 від 15.01.2009.

 

В 2019 році лікарня акредитована на вищу категорію. Сертифікат — серія ВІ № 000126 від 07.08.2019, реєстраційний номер 125, Наказ ДОЗ Вінницької ОДА № 1420 від 06.08.2016, термін дії з 06.08.2019 до 06.08.2022.

acrs2019

Попередній сертифікат — серія ВІ № 000012 від 11.08.2016, реєстраційний номер 014, Наказ ДОЗ Вінницької ОДА № 1041 від 08.08.2016, термін дії з 08.08.2016

AcSert

до 08.08.2019.

В тому числі попередні акредитаційні сертифікати про підтведження вищої категорії:

Серія ВШ 1 № 000035 від 24 вересня 2013 року, реєстраційний номер 018, термін дії з 23.09.2013 до 23.09.2016.
Серія ВШ 1 № 000001 від 30 червня 2010 року, реєстраційний номер 1, термін дії з 12.04.2010 до 12.04.2013

 

Асоціацією «Служба організації інфекційного контролю» 07.03.2017 операційний блок хірургічного відділення і відділення анестезіології та реанімації Вінницької міської клінічної лікарні № 1 визнані такими, що відповідають статусу «Чиста лікарня. Безпечна для пацієнта».

clean1

clean2

 

Клініко-діагностична лабораторія отримала Свідоцтво про технічну компетентність.

tech