Завідуюча аптекою
Штодіна Ірина Євстафіївна
тел.: (0432) 46-18-16
e-mail: